PLEIN-AIR / KLICZKÓW CASTLE / POLAND

On August 20th-31st I took part in the jubilee X painting plein-air: Park of Arts in Kliczków castle in Lower Silesia. An event organized by the Association of Polish Visual Artists in Wrocław.
///
Entre el 20 y el 31 de agosto participé en la décima edición de pintura plein air en el
castillo de Kliczków (Polonia), un evento organizado por la Asociación de Artistas Visuales de Wroclaw.

///

W dniach 20-31 sierpnia brałam udział w jubileuszowym X plenerze malarskim – Park Sztuki w zamku Kliczków na Dolnym Śląsku. Wydarzenie organizowane przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Odział we Wrocławiu, Zamek Kliczków i OKiS Wrocław.
///

Artists:/Artistas:/Artyści:

Anna Klimczak- Dobrzaniecka, Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki, Anna Nosowicz – Ruiz, Alicia Czerniak, Anna Zawalińska, Jarosława Pabich-Szmit, Marek Marchwicki, Anna Marchwicka, Krystyna Szczepaniak, Małgorzata Kazimierczak, Ela Wałaszek, Krzysztof Wałaszek;

          

 

 Możliwość komentowania została wyłączona.